Home

Aktuality

06/03
2020

Zrušení veletrhu Techagro v Brně

V souvislosti s šířením COVID-19 bylo rozhodnuto o zrušení konání veletrhu TECHAGRO v termínu od 31.3 do 4.4.2020 v areálu BVV Brno.
15/11
2019

Dovolujeme si Vás pozvat na náš stánek na veletrhu TECHAGRO 2020 ve dnech 31.3. - 4.4.2019 v areálu BVV Brno.

30/09
2019

Úspěšný polní pokus v Německu

TopStim N13 absolvoval za uplynulé vegetační období pokus s bio ozimou pšenicí (Axioma) v renomované německé polní zkušební stanici. Z celkem 12 zkušebních variant (hnojiva, ochrana rostlin) patřil mezi tři jediné, které u výnosu dosáhli signifikantního nárůstu.
20/06
2017

Polní dny Kroměříž

TopStim N13 absolvoval za uplynulé vegetační období konvenční pokus s ječmenem jarním odrůda BOJOS.
10/11
2015

Výsledky nádobových pokusů

V uplynulém vegetačním období byli v ÚKZÚZ Brno provedeny nádobové pokusy k ověření účinnosti hnojiva TO-Natural Nitrogen K, sušené varianty TopStim N13. Výsledky pokusů jsou nad očekávání dobré: Zhodnocení zkoušky s ječmenem Zkoušená plodina: Ječmen jarní Hordeum vulgare conv. Distichon, odrůda S…
10/11
2015

Výsledky nádobových pokusů.

Výsledky pokusů prováděných letos ÚKZÚZ Brno jsou nad očekávání dobré:

TopStim N13

Přírodní, organické, dusíkaté hnojivo se stimulačními účinky s obsahem N min. 12,5%.

TopStim N13 je hydrolyzát z králičích kožek.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství.

více informací