Home

We wrześniu uczestniczymy w Bioakademii 2015 w miejscowości Lednice

19.08.2015

Bioakademii Lednice

Bioakademii Lednice

TopStim N13

Naturalny, organiczny nawóz azotowy o działaniu stymulującym i zawartości N min. 12,5 %.

TopStim N13 jest hydrolizatem ze skórek króliczych.

Ten produkt można stosować w rolnictwie ekologicznym.

więcej informacji