Home

Výroba

TopStim N13

Přírodní, organické, dusíkaté hnojivo se stimulačními účinky s obsahem N min. 12,5%.

TopStim N13 je hydrolyzát z králičích kožek.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství.

více informací