Home

Úspěšný polní pokus v Německu

30.09.2019

TopStim N13 absolvoval za uplynulé vegetační období pokus s bio ozimou pšenicí (Axioma) v renomované německé polní zkušební stanici. Z celkem 12 zkušebních variant (hnojiva, ochrana rostlin) patřil mezi tři jediné, které u výnosu dosáhli signifikantního nárůstu.

TopStim N13

Přírodní, organické, dusíkaté hnojivo se stimulačními účinky a obsahem N min. 12,5%.
TopStim N13 je proteinový hydrolyzát s velkým počtem vysoce hodnotných, plně přírodních aminokyselin.
Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle EU nařízení č. 848/2018 a č. 1165/2021.