Home

Výsledky nádobových pokusů

10.11.2015

V uplynulém vegetačním období byli v ÚKZÚZ Brno provedeny nádobové pokusy k ověření účinnosti hnojiva TO-Natural Nitrogen K, sušené varianty TopStim N13. Výsledky pokusů jsou nad očekávání dobré:

Zhodnocení zkoušky s ječmenem

Zkoušená plodina: Ječmen jarní Hordeum vulgare conv. Distichon, odrůda Sebastian

Porost byl bujnější a měl tmavší barvu v průběhu celé vegetace.

Oproti nehnojené kontrole zvýšila aplikace hnojiva TopStim N13 výnos zrna o 11,9 %, průměrný výnos slámy o 31,3 %.

Zhodnocení zkoušky s jahodami:

Zkoušená plodina: Jahodník velkoplodý Fragaria × ananassa, odrůda Korona

Rostliny byly v průběhu vegetace hustěji olistěné se sytě zelenými listy.

Aplikace hnojiva TopStim N13 zvýšila hmotnost jahod o 14,8 % a počet plodů o 6,8 %.

Zhodnocení zkoušky s muškáty:

Zkoušená plodina: Pelargonium zonale, odr. Gizela F1

Hnojivo TopStim N13 zvýšilo hmotnost a počet květenství o 14,7 % resp. 5,8 %.

Zhodnocení zkoušky s paprikami:

Zkoušená plodina: Paprika roční Capsicum Annuum L., odr. CHRONOS F1

4 týdny po výsadbě se začal projevovat intenzivnější růst.

Aplikace hnojiva TopStim N13 příznivě ovlivnila hmotnost plodů paprik, byl zaznamenán nárůst o 5,4 %, a mimo to o 14,6 % u průměrného počtu plodů na rostlině.

Hnojení TopStim N13 zvýšilo obsah vitamínu C o 16,4 %.

Zhodnocení zkoušky se špenátem:

Zkoušená plodina: Špenát setý Spinacia oleracea, odr. Clarinet F1

Hnojivo TopStim N13 zvýšilo výnos o 5,2 %, zároveň výrazně snižovalo obsah nitrátů.

TopStim N13

Přírodní, organické, dusíkaté hnojivo se stimulačními účinky a obsahem N min. 12,5%.
TopStim N13 je proteinový hydrolyzát s velkým počtem vysoce hodnotných, plně přírodních aminokyselin.
Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle EU nařízení č. 848/2018 a č. 1165/2021.