Home

Výsledky nádobových pokusů.

10.11.2015

Výsledky pokusů prováděných letos ÚKZÚZ Brno jsou nad očekávání dobré:

Zhodnocení zkoušky s ječmenem

Zkoušená plodina: Ječmen jarní Hordeum vulgare conv. Distichon, odrůda Sebastian

Porost byl bujnější a měl tmavší barvu v průběhu celé vegetace.

Aplikace hnojiva TopStim N13 zvýšila výnos zrna o 11,9 % oproti nehnojené kontrole. Průměrný výnos slámy dosáhl zvýšení výnosů 31,3 %. vlivem hnojení TopStim N13.

Zhodnocení zkoušky s jahodami:

Zkoušená plodina: Jahodník velkoplodý Fragaria × ananassa, odrůda Korona

Rostliny byly v průběhu vegetace hustěji olistěné se sytě zelenými listy.

Aplikace hnojiva TopStim N13 zvýšila hmotnost jahod o 14,8 %.

Hnojivo TO-Natural K přispělo rovněž ke zvýšení počtu plodů o 20,56 %.

Zhodnocení zkoušky s muškáty:

Zkoušená plodina: Pelargonium zonale - Muškát

Hnojivo TopStim N13 zvýšilo hmotnost květenství o 14,7 % a počet o 5,8 % .

Zhodnocení zkoušky s paprikami:

Zkoušená plodina: Paprika roční: Capsicum Annuum L. odr. CHRONOS F1

4 týdny po výsadbě se začal projevovat intenzivnější růst .

Aplikace hnojiva TopStim N13 příznivě ovlivnila hmotnost plodů paprik, byl zaznamenán nárůst o 5,4 % a průměrný počet plodů na rostlině o 14,6 %.

Hnojení TopStim N13, zvýšilo obsah vitamínu C o 16,4 % .

Zhodnocení zkoušky se špenátem:

Zkoušená plodina: Špenát setý Spinacia oleracea odr. Clarinet F1

Ověřované hnojivo zvýšilo výnos o 5,2 %.

Testované hnojivo TopStim N13 výrazně snižovalo  obsah nitrátů. 

TopStim N13

Přírodní, organické, dusíkaté hnojivo se stimulačními účinky a obsahem N min. 12,5%.
TopStim N13 je proteinový hydrolyzát s velkým počtem vysoce hodnotných, plně přírodních aminokyselin.
Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle EU nařízení č. 848/2018 a č. 1165/2021.