Home

Benefity hydrolyzátů

Pozitivní účinky hydrolyzátů na rostliny jsou známy již dlouho. Příznivě ovlivňují řadu biochemických reakcí rostlin, podporují jejich růst, vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Zlepšují adaptabilitu rostlin, jejich regenerační a antistresové schopnosti a zvyšují jejich odolnost tzv. indukci rezistence.

Hydrolyzát v dávce 5 l/ha zvýšil u řepky výnos semen až o 10% a zvýšil obranyschopnost proti chorobám asi na 50% účinku fungicidního ošetření. U rostlin řepky se zvýšila rezistence proti fómovému černání stonku. Bylo zaznamenáno až 65% snížení symptomů.

Při použití na vinnou révu bylo potřeba 6× méně postřiku a došlo ke zvýšení výnosu. U pšenice se výrazně zvýšila odolnost proti padlí.

Použití hydrolyzátu také dokázalo snížit obsah dusičnanů v listové a plodové zelenině.

Čím dál více zemědělců bez živočišné výroby si uvědomuje nutnost organické složky při hnojení. Tento postup se znova začíná učit i ve školách, že je třeba dodat organiku, jinak postupem času bude vznikat „mrtvá půda“.

TopStim N13

Přírodní, organické, dusíkaté hnojivo se stimulačními účinky a obsahem N min. 12,5%.
TopStim N13 je proteinový hydrolyzát s velkým počtem vysoce hodnotných, plně přírodních aminokyselin.
Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle EU nařízení č. 848/2018 a č. 1165/2021.