Home

O Bioforce

Bioforce je nově vzniklá divize společnosti TONAK a.s., zabývající se vývojem, produkcí a prodejem biohnojiv na bázi odpadu z kloboučnické výroby.

TONAK a.s. se sídlem v Novém Jičíně patří k největším a nejvýznamnějším světovým výrobcům pokrývek hlavy. Počátek rozvoje kloboučnické výroby v Novém Jičíně sahá až do roku 1630.

Dvousetletá tradice výroby firmy TONAK a.s. spolu se značným know-how zaručují vysokou jakost výrobků. Výrobní program zahrnuje široký rozsah kloboučnických výrobků, především plstěných klobouků, polotovarů a pletených pokrývek hlavy, což umožňuje uspokojit jakékoli požadavky zákazníků ve více než padesáti zemích světa. Pro všechny tyto zákazníky jsou značka TONAK, zárukou dobré kvality a stálosti na trhu.

Luxusní řady výrobků se vyrábí z plsti, která se získává ze srsti králíků a zajíců. Bohužel z této výroby vzniká značné množství odpadu, a to králičí a zaječí kůže tzv. klihovka. Odpad z králičích kožek (klihovka) spadá do kategorie nebezpečných odpadů, jeho likvidace je proto nákladná.

Aby se snížily náklady na likvidaci těchto odpadů a využil se jejich další potenciál, byl osloven výzkumný tým Univerzity Tomáše Bati vedený prof. Karlem Kolomazníkem, který se dlouhodobě, mimo jiné, zabývá optimalizací a ekologizací koželužských procesů.

Z této spolupráce vznikla nová řada produktů pod názvem Bioforce. Prvním výrobken této řady je hydrolyzát králičího kolagenu TopStim N13.

TopStim N13

Přírodní, organické, dusíkaté hnojivo se stimulačními účinky a obsahem N min. 12,5%.
TopStim N13 je proteinový hydrolyzát s velkým počtem vysoce hodnotných, plně přírodních aminokyselin.
Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle EU nařízení č. 848/2018 a č. 1165/2021.