Home

Přípravek TopStim N13

je registrován ÚKZÚZ pod číslem 4194, jako přírodní, organické, dusíkaté hnojivo s obsahem N min. 12,5%, které je možno použít v ekologickém zemědělství. Jeho vysoká kvalita je dána nejen obsahem N (min. 12,5%) ale také velmi nízkým podílem popelovin (max. 6,5%).

Jde o tekutý přípravek určený především k aplikaci na list. Lze jej však využít také jako kořenovou výživu. V půdě je pak dusík postupně uvolňován.

Organický dusík je vázán na směs aminokyselin kolagenu, Glycin, Prolin, Hydroxyprolin, Kyselina glutamová, Alanin, Arginin, Kyselina asparagová, Lysin, Serin, Leucin, Valin, Fenylalanin, Threonin, Isoleucin, Histidin, Hydroxylysin, Methionin, Tyrosin.

Používání kapalných hnojiv ve výživě rostlin má řadu výhod. Předně je to otázka naprosté rovnoměrnosti distribuce živin po celé hnojené ploše, kterou je umožněno vyšší využití živin. Kapalná hnojiva je možno používat společně s pesticidy či morforegulátory růstu, čímž se dosáhne úspor na pohonných hmotách.

Hnojivo podporuje rovnoměrné dozrávání a zvyšuje výnos i kvalitu plodů – velikost, vyrovnanost, vybarvenost, pevnost, látkové složení, skladovatelnost, nutriční i chuťovou hodnotu.

Hnojivo lze aplikovat na rostliny trpící nebo poškozené stresovými faktory (mráz, kroupy, sucho, příliš vysoké nebo nízké teploty) ), zlepšuje jejich odolnost a regenerační schopnost a zpomalují předčasné stárnutí listové plochy

Používá se na polní kultury, obiloviny, zeleninu, ovoce, v ovocných sadech, vinicích, pro okrasné květiny, trávníky, lesní porosty, pro použití ve sklenících a fóliovnících.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle EU nařízení č. 848/2018 a č. 1165/2021.

Dávkování

 • dávku volíme podle druhů rostlin a jejich nároků na živiny.
 • při aplikaci hnojiva na list doporučujeme pro zvýšení účinku aplikovat hnojivo za vysoké vzdušné vlhkosti, bezvětří a nízké intenzity slunečního svitu, např. brzy ráno či navečer. Aplikace za deště však účinnost rovněž snižuje. Pro aplikaci na list jsou vhodné postřikovače.
 • listová výživa: Řeďte v poměru 1:50 (hnojivo:voda), před použitím doporučujeme promíchat. Lze aplikovat celoročně, zejména v průběhu vegetace.
 • kořenová výživa: doporučujeme aplikovat ve formě roztoku po naředění vodou v poměru 1:10 (hnojivo:voda). Lze aplikovat celoročně, zejména v průběhu vegetace.

Doporučené termíny aplikace

 • řepka: jarní regenerace až obrůstání listových růžic, fáze prodlužovacího růstu a fáze butonizace až těsně před květem
 • mák: ve fázi plně vyvinuté listové růžice až do začátku prodlužovacího růstu, pak těsně před květem
 • slunečnice: od vytvoření 5 listu do počátku květu, při regenerační aplikaci možno i po odkvětu
 • obilniny: při konci odnožování až začátku sloupkování a před metáním
 • cukrovka: těsně před a po zapojení porostu
 • brambory: 2x při dobře vyvinutém listu
 • réva: doba první aplikace závisí na velikosti listové plochy a intenzitě růstu. Obecně cca od poloviny června (první) do konce srpna (poslední).

Podpůrná-aktivační dávka : 5-10l /1 ha.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
sušina v % min. 28,0
spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % min. 93,5
celkový dusík jako N ve vysušeném vzorku v % min. 12,5
hodnota pH 5,6–8,1
Poměr C:N max. 5

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: arsen 20; kadmium 2; olovo 100; rtuť 1,0; chrom 100; molybden 20; nikl 50; měď 150; zinek 600

TopStim N13

Přírodní, organické, dusíkaté hnojivo se stimulačními účinky a obsahem N min. 12,5%.
TopStim N13 je proteinový hydrolyzát s velkým počtem vysoce hodnotných, plně přírodních aminokyselin.
Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle EU nařízení č. 848/2018 a č. 1165/2021.